TEAM

ALISY HRÁDEK BIKE & RUN TEAM
tým amatérských sportovců zaměřujících se na vytrvalostní sporty
VÝSLEDKY
HISTORIE
Historie našeho týmu sahá až do roku 2016, kdy vznikl náš úplně původní tým KSM HRÁDEK. Pojďme si tedy kompletní historii postupně projít...
2016-04
Na jaře 2016 se projevila první snaha Víťi Štrupla, tehdejšího ředitele hrádecké Brány Trojzemí, založit Hrádecký cyklistický tým ve spojení s firmou KSM Castings CZ. Tato firma už v tu dobu disponovala celkem silnou základnou sportovců a myšlenka byla taková, že se spojí s dalšími z Hrádku nad Nisou. Víťa tenkrát oslovil svého kamaráda Pavla Hobrlanta, zaměstnance KSM Castings CZ. Pavel převzal iniciativu, oslovil několik dalších cyklistů z firmy a začal vymýšlet první názvy a koncept týmu. U některých názvů a grafik je dobře, že nespatřili světlo světa, ale vzniklo i pár smysluplných návrhů. Pak ale snaha ustala a celý projekt nakrátko usnul…
2016-07
Už to vypadalo, že se kluci do ničeho nového nepustí, ale v červenci 2016 byli cyklisté z KSM Castings CZ osloveni Simonou Donátovou, tehdejší vedoucí personálního oddělení firmy, s oficiální nabídkou založení firemního týmu. „Pamatuju si, jak jsem Simoně donesl diplom za třetí místo ve štafetách na varnsdorfském trialonu, který jsme pro KSM vybojovali s Jendou Schulhofem a skoro jsem dostal vynadáno (v dobrém), že se o akci nevědělo a že by o nás chtěla mít lepší přehled, tak nám nabídla sponzoring vlastního týmu se vším všudy, což byla fakt pecka, kterou jsme nečekali“, popisuje Pavel a dodává: „Už do té doby jsme se ve firmě neměli vůbec špatně. Nechali jsme si u firmy Eleven vyrobit firemní dresy, propláceli nám startovné, apod., ale skutečný tým to nebyl, bylo to neřízené, každý jsme si jeli na sebe…“.
2016-08
Začal se připravovat tým čistě pro zaměstnance KSM Castings CZ, ale na přelomu srpna a září se do toho opět vložil Víťa a oživila se myšlenka společného týmu z jara toho roku. Pavel se toho chytil, vyštrachal vymyšlené koncepty a začal s Víťou kout plány. V mezičase Víťa oslovil členy týmu MTB Hrádek nad Nisou a pár dalších známých z Hrádečáků a ti se k nově vznikajícímu připojili.
2016-09
V září 2016 byl vedení KSM Castings CZ předložen koncept týmu, byl odsouhlasen název týmu jako TEAM KSM HRÁDEK. „Z několika návrhů nám tento přišel jako nejideálnější, ten koncept týmu byl založen na tom, že sdruží obyvatele Hrádku nad Nisou a zaměstnance firmy KSM Castings CZ. Dlouho jsme přemýšleli, jak spojíme celkem dlouhé názvy obou subjektů a vměstnáme je na relativně malou plochu cyklistického dresu tak, aby bylo vše jasné a přehledné. Nakonec jsme se rozhodli vyseparovat ty nejpoužívanější části obou a spojili je v název KSM HRÁDEK“, popisuje Víťa Štrupl.
2016-10
V říjnu byl spolu s vedením firmy odsouhlasen rozpočet týmu, přidali se další sponzoři, vznikl spolek, stanovy a byl stanoven čtyřčlenný výbor spolku ve složení Pavel Hobrlant, Vít Štrupl, Ivo Machek a Michal Futó. „První schůze výboru se odehrála u pivka v hrádecké restauraci Konírna. No, to pivko jsem si dal jen já, kluci to nepijou, tak snad proto jsem byl zvolen předsedou“, vzpomíná s úsměvem Pavel. Víťa byl zvolen místopředsedou, Ivo si vzal na starost týmové účetnictví a Michal využil svou velkou garáž pro uskladnění týmového majetku a stal se tak jeho správcem. Ve stejnou dobu, byli osloveni potenciální zájemci s konkrétní nabídkou členství.
2016-11
V listopadu byl založen Lužický sportovní spolek, který zaštiťuje TEAM KSM HRÁDEK a 16.11.2016 se udála první schůze budoucích členů s prezentací týmu, grafikou týmového oblečení a představením většiny výhod a povinností vyplývajících z členství. Toto datum se dá považovat za oficiální den vzniku týmu.
2016-12
Od konce listopadu 2016 se odehrály první společné víkendové akce. Od půlky prosince 2016 pořádal tým pravidelné kruhové tréninky v tělocvičně pod vedením trenéra Jana Novoty.
2017-01
Kolem nového roku vznikla dohoda s firmou Alisy o zajištění týmového oblečení, TEAM KSM HRÁDEK od této doby také plní roli test teamu cyklistické sekci firmy ALISY, spolupodílí se na vývoji oblečení, ale nemuselo to tak být… „Už jsme měli rozjednanou spolupráci s firmou BeManiax z Liberce, která dělá fajnové oblečky, ale pak se ozval Míra Trojan, majitel firem Alisy a Funstorm s nabídkou, která se neodmítá. Nabídl nám nadstandardní spolupráci při vývoji cyklistického oblečení, z toho vyplývající výhodné ceny a navíc i materiální podporu závodu Okolo 80 dubů a seriálu Žiletkář Severu, které pořádáme. Jasně, mohli bychom si objednat oblečení od kterékoli firmy v Čechách, ale to by bylo zbytečně jednoduché a my máme rádi výzvy, tak jsme ji přijali…“, popisuje spolupráci Pavel.
2017-03
Od jara 2017 pořádá tým tréninky techniky jízdy na kole pro méně technicky zdatné členy, techniky běhu pro své běžce, vzniká týmová tréninková poradna v interní facebookové skupině apod.
2017-04
Od dubna týmu začala první závodní sezóna. Díky tomu byly omezeny společné aktivity, což ovšem neplatí o společných účastech na závodech. Tým i se svým zázemím byl vidět na mnoha závodech…
2017-05
28. května tým uspořádal první ročník silničního závodu OKOLO 80 DUBŮ. Závod byl zařazen do Českolipského silničního poháru a do nově vzniklého seriálu Žiletkář severu. První ročník se povedl na výbornou, o čemž svědčí hojná účast amatérských i profesionálních závodníků, kteří nešetřili chválou.
2017-09
28.09.2017 se odehrál již 12. ročník ČASOVKY DO SEDLA POD POPOVKOU, tento rok poprvé s KSM Hrádek co by pořádajícím oddílem! Na přelomu září/října 2017 tým přišel o členy z původního MTB Hrádek nad Nisou, kteří zatoužili po tom dělat věci více po svém. Odchod odhlásil i Tomáš Strnad, který se rozhodl plně věnovat triatlonu a tak odešel do konkurenčního Multisport Teamu, kde mají s touto disciplínou mnohem větší zkušenosti a Tom s nimi plně trénoval již v průběhu sezóny.
2017-10
Říjen 2017 je pro TEAM KSM HRÁDEK zlomový tím, že vzniká dětská sekce. Vedení juniorů se ujala trenérka Lenka Pokorná. Tým i nadále hledá děti se zájmem o sport, primárně cyklistiku a běh.
2017-10
Po odchodu Michala Futa přebírá funkci správce majetku Radek Tůma.
2018-02
Našeho týmu se ujala nadějná mladá plavkyně a triatlonistka Lucka Dospělová, která nám udělila několik lekcí plavání ve varnsdorfském bazénu.
2018-05
Druhý ročník závodu OKOLO 80 DUBŮ se uskutečnil 26.05.2018 a zúčastnilo se ho 165 závodníků, což je o celých 41 víc než v případě prvního ročníku. Nevyhnuli jsme se pádům a několika pořadatelským chybám, ale nikomu se nic vážného nestalo a to je pro nás nejdůležitější. Závodníci byli většinou spokojeni…
2018-09
Třináctý ročník ČASOVKY DO SEDLA POD POPOVKOU se odehrál opět 28.09.2018 a opět pod naší taktovkou. Nově jsme závod otevřeli i pro běžce. Časovka tak dostala další účastníky navíc, těch nakonec dorazilo rovných 50 – 42 cyklistů a 8 běžců!
2019-01
Mezi významné partnery týmu se od roku 2019 zařadila firma FORCE, jejichž helmy a brýle od této doby vozíme.
2019-06
Třetího ročníku závodu OKOLO 80 DUBŮ se zúčastnilo celkem 167 závodníků, takže jsme zaznamenali další navýšení počtu, i když jen nepatrné a nic na tom nezměnil ani termín závodu 01.06.2019, kdy se v okolí pořádali dětské dny. Závodníci byli vesměs nadšeni, zaznamenali jsme více kladných ohlasů než u druhého ročníku.
2019-09
ČASOVKA DO SEDLA POD POPOVKOU a její již čtrnáctý ročník přilákal 32 cyklistů a 11 běžců. Vyhrál ji Thomas Heinze v čase 18.36 a jen o deset minut pomaleji ji zaběhl nejlepší běžec dne Arnošt Haufert!
2020-01
Radek Tůma se vzdal funkce správce týmového majetku a člena výboru, tak si ji vzal pod sebe Pavel a výbor dál pokračuje ve třech.
2020-05
Čtvrtý ročník závodu OKOLO 80 DUBŮ jsme byli nuceni zrušit z několika organizačních důvodů a i když to nebylo původně kvůli koronavirovým omezením, rozhodli jsme se nakonec závod uspořádat virtuálně na segmentech serveru Strava.com a dopadli tak stejně jako spousta dalších závodů v této nelehké době. Sice jsme se této myšlence původně bránili, nakonec jsme se k ní ale přiklonili…
2020-09
Půlkulatiny oslavila ČASOVKA DO SEDLA POD POPOVKOU svým 15. ročníkem. 46 cyklistů předčilo maximum 45 z roku 2016, k nim se přidali 4 běžci a v součtu jsme na stejném celkovém čísle jako v roce 2018, tedy 50! Netradičně jsme se letos odchýlili z trati, po které jezdíme již od roku 2011, vynechali jsme hraniční singltrek a německou část závodu a vrátili se na trať kopírující modrou turistickou značku.
2021-05
Spojili jsme síly s projektem CFL – CYCLING FOR LIFE, který svou činností pomáhá nemocným cystickou fibrózou. Část našich sil tak věnujeme tomuto projektu a pomůžeme CFL bojovat proti zákeřné chorobě… Více najdete na jejich stránkách: https://projektcfl.cz. Pátý ročník závodu OKOLO 80 DUBŮ se uskutečnil jako virtuální závod v první polovině května a jako časovka jednotlivců 30.05.2021. Zatímco virtuální závod pomalu upadá, časovky se zúčastnilo více než 60 závodníků a byla tak alespoň trochu důstojnou náhradou za hromadný závod.
2021-08
Uspořádali jsme první ročník dětského MTB závodu XC CIHELNA, jehož trať je situována v městském lesoparku Cihelna. Závod byl zařazen do Severočeského MTB poháru a s účastí více než 60 závodníků se dá považovat za úspěšný. Více informací najdete na stránce xc-cihelna.cz.
2022-03
Předseda Pavel Hobrlant ohlásil, že tento rok položí svou funkci.

2022-04
16.04.2022 se uskutečnil další ročník Okolo 80 dubů, tentokrát jako dvanáctihodinovka CFL Ultraday. Akce byla úspěšná a přinesla další peníze na pomoc nemocným cystickou fibrózou.
Jako neúspěšný naopak musí být považován závod XC Cihelna, který musel být z technických důvodů zrušen. Nakonec to bylo celkem dobře, protože 24.04.2022, kdy se měla akce odehrát, se déšť nezastavil a závod by tak stejně nebyl moc úspěšný.
Na týmové schůzi koncem dubna jsme se dohodli, že pokud se tým semkne a začne trochu líp fungovat, předseda zůstane a potáhne káru dál... :-)
2022-06
Vyhlásili jsme nový termín Cihelny a krátce na to se nám ozvala firma Alisy s nabídkou sponzoringu závodu.
2022-08
Rozhodli jsme, že necháme zaniknout tým KSM Hrádek. Těch důvodů bylo několik, v první řadě šlo o nezájem hlavního sponzora o náš tým, který již druhým rokem nedostává podporu, ani finanční, ani morální. Dalším důvodem byla neaktivita poloviny týmu.
2022-09
Uspořádali jsme druhý ročník XC Cihelna, který přivítal i dospělé kategorie na zcela nově vybudované trati na místním singltreku. Ohlasy byly nadšené a vlily nám do žil novou krev. Okamžitě jsme začali spřádat plány na třetí ročník.
První propršený ročník si prožila Časovka do sedla pod Popovkou, ale i přes tento fakt se na trať vydalo 32 cyklistů a 3 běžci.

2022-11: vznik týmu alisy hrádek
Činnost týmu KSM Hrádek byla ukončena! Byl založen tým ALISY HRÁDEK...
Pavel Hobrlant: "Když už bylo na konci léta 2022 jasno, že tým KSM Hrádek spěje k zániku, zareagovali jsme na nabídku firmy Alisy a spolu s jejím majitelem Mírou Trojanem se dohodli na podmínkách pokračování týmu. Tým díky této dohodě získal nového silného partnera a bohatou podporu, ale hlavně nezanikl, pouze změnil název a trochu i sestavu. Tři úplně noví členové doplnili jádro původního týmu a sestava se ustálila na konečných čtrnácti lidech, kteří spolu zahájili sezónu 2023. To je sice zhruba jen polovina poslední sestavy týmu KSM Hrádek, ale taky počet odpovídající jejím aktivním členům." Do roku 2023 jsme tedy vstoupili v tomto složení:
 • Pavel Hobrlant - cyklistika
 • Jana Jarošová - běh
 • Tomáš Kolář - běh
 • Vláďa Kolář - běh
 • Radek Kučera - cyklistika
 • Honza Lebduška - cyklistika, běh, triatlon
 • Ivo Machek - cyklistika
 • Eliška Minaříková - cyklistika
 • Martin Peroutka - cyklistika
 • Petr Strnad - cyklistika, běh, triatlon
 • Bára Strnadová - cyklistika, běh, triatlon
 • Petr Šrajer - cyklistika
 • Jára Zelenka - cyklistika, běh, triatlon
 • David Zeman - triatlon
2022-12: vstup xc cihelna do pekla severu
V prosinci 2022 jsme oficiálně oznámili novinu, že v roce 2023 bude náš závod ALISY XC CIHELNA součástí 24. ročníku seriálu Peklo Severu. "Náš závod tento seriál v sobotu 29.04.2023 zahájí. Pro nás je tato změna velmi prestižní, už se na ni těšíme a budeme se snažit účastníky nezklamat a připravit jim opravdu pekelný zážitek!", komentuje tuto změnu Pavel Hobrlant.
2022-12: obnovení závodu bike babí léto
Dohodli jsme se s původními pořadateli, Petrou a Petrem Cinkánovými, na převzetí oblíbeného závodu BIKE BABÍ LÉTO a uspořádání jeho 20. ročníku v roce 2023 již pod naší taktovkou.
2023-01: končí eliška
Kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům se rozhodla odejít Eliška. Skončila tak dřív než vůbec stihla začít...
2023-04: ÚSPĚŠNÝ ZÁVOD ALISY XC CIHELNA
Třetí ročník Alisy XC Cihelna dopadl skvěle. I přes nepřízeň počasí a celodenní neustávající déšť se závodu zúčastnilo 138 závodníků, mezi kterými převládaly děti a účastníci k nám dorazili nejen z Čech, ale i z Německa a Polska.
2023-05: příchod jany hakenové
V květnu, na doporučení Vládi Koláře a Jany Jarošové, doplnila sestavu běžkyně Jana Hakenová a hned při první účasti za náš tým si připsala podium na běžeckém závodě Jičínská 10!
2023-06: vznik závodu lužický koloděj
Rozhodli jsme se, že půjdeme vlastní cestou a závod Bike Babí Léto necháme spát. Založili jsme závod LUŽICKÝ KOLODĚJ a jeho termín jsme naplánovali na 23.09.2023.
2023-09: lužický koloděj
23. září jsme uspořádali již zméněný Lužický Koloděj. Start byl na hrádecké Kristýně a trasu tvořil 25 km dlouhý okruh, který se jel buď jednou, nebo dvakrát. Na závod jsme dostali pouze pozitivní ohlasy, což nás pozitivně naladilo.
2023-09: 18. ročník časovky
Tradiční Časovka do sedla pod Popovkou se uskutečnila v tradičním termínu 28. září a na rozdíl od Cihelny bylo počasí za odměnu. Účast sice nebyla valná, ale dobře jsme se pobavili, a to u tohohle závodu jde především.
2023-12
Ve výše uvedené sestavě jsme to dotloukli až do 23. prosince, kdy nám oznámili odchod Jany Jarošová a Hakenová a Vláďa Kolář. Přišli jsme tak do roku 2024 o velkou část běžecké síly a vzhledem k tomu, kdo náš tým doplní od roku 2024, vracíme se více k cyklistickému zaměření. I když Tomáš Kolář nám zůstal věrný a jak je dobře známo, on je svým běžeckým objemem schopný nahradit 4 standardní běžce…
2024-01: nové posily
Pro rok 2024 doplnili sestavu, nový člen Jirka Kala, který se zaměřuje na cyklistiku, běh a triatlon a starový člen Lukáš Bruder, který se bude věnovat svým oblíbeným bikovým disciplínám DH a Enduro.
2024-03: končí david, přichází olda
Po několika letech v týmu se rozhodl skončit David Zeman a to pro ztrátu motivace.
O členství v týmu požádal silničář Olda Rulík (dříve Kuchyně Lípa) a my mu vyhověli. Jako vrchol pro rok 2024 má kultovní závod Tour de Zeleňák.
2024-04: dosud nejúspěšnější cihelna
14. dubna se uskutečnil již 4. ročník závodu XC Cihelna. Všechno klaplo na jedničku a také jsme zaznamenali rekordní účast 155 závodníků (z toho 80 dětí).
TEAM ALISY HRÁDEK v roce 2023
TEAM KSM HRÁDEK v roce 2019
TEAM KSM HRÁDEK v roce 2018
Vyhledávání